tisdag 27 juli 2010

Kräftpremiär

Innan år 1994 var det reglerat i Fiskeriförodningen när kräftpremiären skulle starta och det var efter första onsdagen i augusti. Ytterligare ett datum som brukar förekomma i diskussionen är andra onsdagen i augusti. Innan 1982 gällde fiskeförbudet istället fram till 7 augusti kl. 17:00, och det finns de som fortfarande anser 8 augusti vara det riktiga kräftpremiärsdatumet.[2] I dag finns det inga allmänna regler för kräftfiske i Sverige, men det förekommer lokala bestämmelser som till exempel i Vänern.

Inga kommentarer: